Vojvođanska banka donirala tri miliona dinara za programe UNICEF-a

Vojvođanska banka, članica OTP Group, donirala je tri miliona dinara za podršku UNICEF-ovom programu Sport za sve,usmerenomka deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovim porodicama.

Sredstva će biti preusmerena za programeu opštinamau kojima postoje dnevni boravci za ovu decu, obuku zaposlenih koji se o njima staraju, organizovanje sportskih manifestacija i nabavku rekreativne opreme. Cilj jeda se stvore mogućnosti da se sva deca- sa i bez smetnji u razvoju – druze, razvijaju i rastu zajedno.

„Veliko nam je zadovoljstvo što danas ponovo možemo da podržimo rad naših partnera iz UNICEF-a. U vreme praznika i darivanja želimo da dodatno pomognemo najmlađima, koji zavise i oslanjaju se na nas odrasle. Zato je važnoda uložimo posebne napore da im obezbedimo jednake mogućnosti za srećno odrastanje. Ulaganje u inkluzivno i pravedno okruženje, u kojem svako dete može da ostvari svojepune potencijale i postane ravnopravan člandruštva, je investicija u budućnost svakoga od nas“, rekao je Predrag Mihajlović, predsednik Izvršnog odbora Vojvođanske banke OTP Group.

Vesna Savić Đukić, šef Odseka za saradnju sa privatnim sektorom u UNICEF-u u Srbijije istakla da Vojvođanska banka, kao član Kluba prijatelja UNICEF-a, redovno pomaže programe usmerene ka ostvarivanju prava dece u našoj zemlji.

„Podrška programu Sport za sve posebno je značajna, jer u fokusu ima decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom – jednu od najugroženijih grupa u društvu. Naši partneri iz banke razumeju da se ova deca češće suočavaju sa diskriminacijom, da imaju veće šanse da dožive nasilje, eksploataciju i zlostavljanje, nego njihovi vršnjaci bez smetnji u razvoju. Odgovorno poslovanje sa fokusom na decu predstavlja važan segment rada banke. Zahvaljujem im zato što zajedno sa nama nastoje da doprinesu socijalnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju, kroz stvaranje uslova za zajedničku igru, rekraciju i sport“, navela je Savić Đukić.

UNICEF je do sada obezbedio sportsko-rekreativnu opremu i stručnu podršku za 14 dnevnih boravaka uBeogradu, čime je obuhvaćeno skoro 1.000 dece. Donacija Vojvođanske banke značajan je doprinos za proširenjeprojekta i u drugim opštinama u Srbiji.

Situaciona analizao položaju dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u Srbiji, koju su sačinili UNICEF i Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom, pokazuje da 45 odsto roditelja dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom navodi da su oni ili njihova deca doživeli neku vrstu vređanja. U 24 odsto porodica jedan od roditelja je morao da odustane od posla da bi brinuo o detetu, nasilje je doživelo između 25 i 47 odsto ove dece, a čak 16 odsto građana i građanki i 18 odsto učenica i učenika smatra da je diskriminacija prema nekim grupama prihvatljiva.

You might be interested in