Vojvođanska banka donirala tri miliona dinara za programe UNICEF-a

Vojvođanska banka, članica OTP Group, donirala je tri miliona dinara za podršku UNICEF-ovom programu Sport za sve,usmerenomka deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovim porodicama. Sredstva će biti preusmerena za programeu opštinamau kojima postoje dnevni boravci za ovu decu, obuku zaposlenih koji se o njima staraju, organizovanje sportskih manifestacija i nabavku rekreativne opreme. […]