SlikaVest” je informativni video medij u vlasništvu preduzeća SlikaVest d.o.o. koji, pored emitovanja video priloga, pruža usluge snimanja, montiranja i pripremu priloga sa vaših dogadjaja. Prilozi su u HD rezoluciji, nemaju umetnute telope, odmah su spremni za emitovanje (najduže za 30 minuta po završetku dogadjaja) i dostupni su svim televizijama na sajtu www.slikavest.rs. Svi posetioci sajta priloge mogu da pregledaju u celosti u uobičajenoj rezoluciji za Internet.

Svi snimljeni prilozi se narezuju na doneti prenosivi hard disk i daju naručiocima za arhivu!

Usluge su namenjene insitucijama i kompanijama, s jedne i nacionalnim i lokalnim televizijama s druge strane.

Naši podaci:
Matični broj: 20462647
Registarski broj: BD 132264/2008
Registarski broj medija: IN000414
Šifra delatnosti: 5911

KONTAKT TELEFONI:
064/007-42-55
011/334-10-98