Sajam srednjih škola Jovičić izjava

Sajam srednjih škola Palilula

Neke od škola koje su se našle na Sajmu su Peta beogradska gimnazija, Šesta beoradska gimnazija, Osma beogradska gimnazija, Dvanaesta beogradska gimnazija, Elektorotehnička škola „Rade Končar“, Elektorhenička škola Stari grad, Geodetska tehnička škola…

You might be interested in