Slika vest789 Videos

Владимир Обрадовић, председник Удружења за управљање пројектима Србије

Владимир Обрадовић, председник Удружења за управљање пројектима Србије

Снежана Антонијевић, помоћник директора Националне академије за јавну управу

Снежана Антонијевић, помоћник директора Националне академије за јавну управу

ПКС – Дигитално женско пројектно предузетништво

ПКС - Дигитално женско пројектно предузетништво