Akcija “Za zelenu Palilulu”, izjava Jovičić

Gradska opština Palilula je sa lepšim vremenom pokrenula akciju „Za zelenu Palilulu“ i tim povodom danas je počelo košenje trave i ostalog rastinja na teritoriji ove beogradske opštine.