Oтворен 26. телекомуникациони форум – ТЕЛФОР 2018

СликаВест,Београд,20.новембар-26.телекомуникациони форум – ТЕЛФОР 2018, међународна и регионална научна конференција из области телекомуникација и информационих технологија, одржава се 20. и 21. новембра у Сава центру у Београду.

Директор  РАТЕЛ-а др Владица Тинтор одржао је  презентацију на тему значаја регулације за развој тржишта телекомуникација. Представљени су  подаци о тржишту телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији за 2017. години, трендови у појединим сегментима тржишта, планирани пројекти РАТЕЛА  и регулаторне  активности током 2018. године.

По први пут су представљени резултати упоредног мерења и анализе параметара квалитета услуга доступних крајњим корисницима мобилних мрежа за 2018. годину, добијени путем РАТЕЛ-овог пројекта бенчмаркинга мобилних мрежа оператора Телеком Србија, Теленор и Вип мобајл, који је почео с тестирањем квалитета услуга у мобилним мрежама у октобру 2017. године. Резултати показују значајан напредак у квалитету услуга мрежа сва три оператора, који је тренутно на нивоу најнапреднијих европских земаља, што указује на постојање снажне конкуренције између оператора присутних на нашем тржишту, као и на њихову озбиљност и посвећеност у погледу улагања у мреже и унапређење квалитета услуга које се пружају крајњем кориснику.

Представљени су и резултати других пројеката који су у току, а то су између осталог: издавање електронских дозвола које је успешно заживело током 2018. године, те се очекује да већ следеће године број електронских дозвола надмаши број дозвола издатих у папирном облику; РАТЕЛ НетТест (http://nettest.ratel.rs) – апликација за тестирање квалитета и брзине интернет конекције која је корисницима на располагању од 2016. године, а ове године је додатно унапређена; база података о расположивим капацитетима електронске комуникационе мреже (ТКИ) која је успостављена 2016. године, а која за сада прикупља детаљне географских и структурне података о ТКИ која је предмет изнајмљивања; а затим су представљени и планови за даље унапређење, пре свега, пуштање у рад портала за поређење малопродајних цена услуга електронских комуникација, као и даљи развој система за континуално мерење нивоа електромагнетског поља – EMF RATEL.

У оквиру регулаторних послова, посебно су истакнуте активности у делу заштите корисника који се односи на посредовање у вансудском решавању спорова, где је број позитивно решених приговора на годишњем нивоу у сталном порасту, као и активности које се односе на анализу тржишта, чији је резултат нова Одлука о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији  („Службени гласник РС“, број 58/18).

На самом крају је најављена и припрема регулативе за примену технологије пете генерације (5G), што је и једна од тема панел дискусије на програму овогодишњег ТЕЛФОР-а, у којој ће, поред представника оператора, учествовати и РАТЕЛ.