Kako Lego kocke mogu da pomognu u kreiranju poslovne strategije?

Verovatno nikada niste pomislili da jednu od najpoznatijih igračaka za decu, Lego kocke, možete da koristite za kreiranje poslovnih strategija, poboljšanje uloga zaposlenih u timu, i dolaska do inovativnih rešenja. Malo je poznato da je upravo element igre taj koji razbija poslovnu svakodnevnicu i daje zaposlenima jednu novu dozu energije i kreativnosti.

Dugogodišnja istraživanja stručnjaka iz oblasti društvenih nauka, psihologije i menadžmenta pokazala su da ljudi uglavnom na jednodimenzionalan način posmatraju različite probleme, pa i poslovne ciljeve koji se pred njima nalaze. Sastanak kreativnog tima jedne kompanije koja se suočava sa strateškim dilemama daje onolike rezultate koliko se zaposleni angažuju, međutim postoji način da se u ljudima pokrene temeljno razumevanje izazova sa kojima se suočavaju. Ljudski um efikasnije uči i lakše dolazi do novih rešenja kada fizički može da vidi i „dodirne“ reprezentaciju onoga što pokušava da shvati, takozvano „hands on“ učenje.

Zasnovana na rezultatima naučnih istraživanja, u 2010. godini nastala je metodologija zasnovana na Lego kockicama za podsticanje inovativnosti i poslovnog učinka isticanjem izazova i uloga pojedinaca u njihovom rešavanju. Učesnici kroz radionice prolaze imaginarne scenarije, koje prikazuju Lego kockicama i sagledavaju prednosti, mane i prilike iz jedne distancirane perspektive, što im pruža mogućnosti za nove uvide. Ova metodologija je širom sveta dala pozitivne rezultate u okviru korporativnih strategija jer sama igra podstiče kreativnost učesnika i klasične sastanke pretvara u jedan živi, inovativni i proaktivni proces koji daje konkretne, primenjive rezultate. Svaka radionica ima stručnog voditelja sa sertifikatom za primenjivanje ovog koncepta koji je sve poznatiji kao način da se kroz igru poveća efikasnost i kreativni kapacitet tima.

O ovoj metodologiji u okviru desete po redu PRilike, koja će biti održana 22. novembra u Hotelu Hilton, u Beogradu, govoriće Barbara Krajnc, iskusni međunarodni konsultant za javne poslove sa bogatim radnim iskustvom i sertifikovani facilitator LEGO® SERIOUS PLAY® metode.

Jubilarno okupljanje profesionalaca iz oblasti komunikacija pod nazivom “Umetnost komunikacija” organizuje Društvo Srbije za odnose s javnošću.

Related Post