Istrazivanje Nemacko-srpske privredne komore

SlikaVest,Beograd,26.aprila-Nemačke i srpske kompanije, kao i druge članice Nemačko-srpske privredne komore, pozitivno su ocenile privrednu klimu u Srbiji, izrazile pozitivna očekivanja u okviru sopstvenog poslovanja, zadovoljstvo tržištem rada, a 85 odsto kompanija učesnica ponovo bi investiralo u Srbiji. I ove godine ukazano na potrebu intenzivnije borbe protiv korupcije, ali i jačanja pravne sigurnosti i transparentnosti u javnim nabavkama.

Rezultati ankete koju je Nemačko-srpska privredna komora tokom februara sprovela u Srbiji, pokazuju da se ocena ekonomske situacije u Srbiji za 2018. poboljšava u odnosu na prethodne godine, istaknuto je danas na konferenciji za novinare ove komore. Polovina ispitanika je ekonomsku situaciju ocenilo kao zadovoljavajuću, a 12 odsto ispitanika čak kaže da je dobra. Međutim, 38 odsto ispitanika ne vidi poboljšanje i smatra da bi se ekonomska situacija u odnosu na 2017. godinu, u Srbiji mogla i pogoršati.

Važno je istaći da kompanije sopstveno poslovanje ocenjuju boljim nego opštu privrednu klimu. Više od polovine anketiranih svoje poslovanje ocenjuje dobrim, 40 odsto zadovoljavajućim, a samo
8 odsto nedovoljno dobrim. I prognoze poslovanja za aktuelnu godinu sadrže optimizam u odnosu
na period od pre dve godine, pa tako 56 odsto ispitanika očekuje poboljšanje, 37 odsto
nepromenjenu poslovnu situaciju, a 6 odsto strahuje od pogoršanja.

Kada je reč o razvoju poslovanja i dodatnom zapošljavanju u 2018. godini, 37 odsto preduzeća ne planira povećanje broja zaposlenih, 56 odsto smatra da će biti novih zapošljavanja, dok samo 6 odsto najavljuje i moguće smanjivanje broja zaposlenih. Tokom 2018. godine više od polovine anketiranih preduzeća planira uvećanje investicija, dok 8 odsto najavljuje smanjenje investicija.

Prilikom ocenjivanja faktora koji utiču na poslovanje u Srbiji, najlošije su ocenjene: borba protiv korupcije i kriminala, pravna sigurnost, transparentnost u javnim tenderima, poreski sistem i poreska uprava, kao i efikasnost javne uprave.

Zadovoljavajuće ocene nemačko-srpskih kompanija dobili su kriterijumi koji se odnose na tržište rada u Srbiji: kompanije su zadovoljne sa produktivnošću i motivacijom zaposlenih, njihovim kvalifikacijama, akademskim obrazovanjem i troškovima rada, kao i kvalitetom i dostupnošću lokalnih dobavljača. Prepoznavanje ovog faktora dovodi se u vezu sa uspešnim dobavljačkim inicijativama koje sprovodi Nemačko-srpska privredna komora.

U okviru ankete koju Nemačko-srpska komora sprovedi u 16 država srednje i istočne Evrope, učesnici su ocenjivali i druge države. Tako se u kategoriji poželjne privredne lokacije, Srbija našla na 11. mestu od ukupno 19 zemalja, kao i prethodnih godina. Kompanije koje već posluju u Srbiji imaju bolje mišljenje o Srbiji od preduzeća koja nikada nisu poslovala u našoj zemlji.

You might be interested in