Đaci „preuzeli“ školu na jedan dan

Učenici Pete ekonomske škole „preuzeli“ su danas rukovođenje školom od direktora Milana Kecmana.

Učenici su preuzimanjem uloge direktora u realnoj situaciji iskusili kako izgleda upravljanje jednim sistemom, što je bio i zadatak projekta koji su dva meseca sprovodili pod mentorstvom studenata Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Oni su u jednom danu izvršili nadzor rada profesora, organizovali edukaciju nastavnika sa ciljem unapređenja interakcije na časovima, izabrali najbolje profesore prema mišljenju učenika, organizovali pomoć đacima u izboru fakulteta kroz razgovor sa bivšim učenicima škole, sada studentima nekoliko fakulteta, napravili su spisak neophodnih popravki, ažurirali zvaničnu veb stranicu fakulteta, obezbedili muziku za vreme odmora…

Kao što to radi i direktor, učenici su došli u školu oko 7.30 časova, prvo su obišli nastavnike u zbornici, potom finansijsku službu i sekretarijat kako bi videli da li je nešto toga dana najavljeno ili neki dokument treba da se potpiše.
Nakon toga su u direktorskoj kancelariji ažurirali sajt škole smatrajući da je veoma bitno da sajt bude ogledalo škole i da pokaže šta sve rade učenici ove škole, koja je jedna od retkih koja ima učeničku kompaniju već 10 godina i obučene nastavnike za rad sa učeničkim kompanijama.

Potom su izvršili nadzor dva profesora kako bi ocenili njihov rad.

Želeći da ukažu na potrebu što veće interakcije na časovima, učenici –direktori su organizovali predavanje za nastavnike koje su održali stručnjaci Instituta za pedagoška istraživanja.
Pozvali su u goste bivše đake škole, sada studente nekoliko fakulteta, koji su sa maturantima razgovarali o izboru fakulteta.

U želji da stimulišu dobre profesore, učenici-direktori su organizovali i glasanje za najbolje profesore škole, a napravili su i spisak neophodnih popravki po školi.

Učenici Pete ekonomske škole su pod mentorstvom studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu dva meseca, kroz brojne radionice, učili o menadžmentu, organizaciji i upravljanju i liderstvu kako bi na jedan dan „preuzeli“ upravljanje školom.

U projektu su učestvovali učenici treće godine Aleksa Vesković, Mijalković Vanja, Natalija Mijušković, Natalija Ristić, Stojmirović Vana, Sara Šijački, Ardalić Dalida, Marija Basarić, Nikola Petković i Dunja Simonović sa profesorkom Snježanom Đurđević i psihologom Aleksandrom Stevanović, uz podršku direktora Milana Kecmana.

You might be interested in