Полежени први километри брзе пруге

СликаВест,Београд,30.јул-РЖД Интернешнл  је почела полагање горњег строја колосека за брзине до 200 км/ч на деоници од седам километара Стара Пазова – Инђија.

Ова деоница је део правца Стара Пазова – Нови Сад, где „РЖД Интернешнл“ изводи радове у оквиру Анекса бр. 3.2. за реконструкцију постојеће и изградњу двоколосечне железничке пруге. Укупна дужина деонице је више од 40 километара.

Овај анекс предвиђа изградњу двоколосечне железничке пруге, два вијадукта, две галерије, 19 мостова и надвожњака/подвожњака, као и 36 малих мостова. Поред тога ће бити изграђена и нова станица Бешка са потходницима, биће реконструисане станице Инђија, Сремски Карловци и Петроворадин са потходницима, као и стајалиште Карловачки Виногради.

Радови на деоници Стара Пазова – Инђија су отпочели у марту 2018. године. Већ је изведено чишћење терена, изграђени су прилазни путеви за грађевинску механизацију, демонтирани су стари колосеци и елементи контактне мреже, као и спољашњи СС уређаји. Изводе се радови на изради планума, дренажних канала и пропуста за одвод воде, дренажа и перона. Тренутно је на објекту ангажовано више од 170 људи и 111 јединица грађевинске и железничке механизације.

Резултат реализације пројекта биће повећање брзине на деоници Стара Пазова – Нови Сад до 200 км/ч, повећање капацитета пруге и нивоа безбедности саобраћаја. Вредност овог уговора, који је потписан у новембру 2017. године, износи око 248 милиона америчких долара. Завршетак радова је планиран за 2021. годину.

Поред тога, у оквиру реализације Анекса бр. 3.1. уз основни Уговор „РЖД Интернешнл“ наставља да изводи активне радове на изградњи два велика објекта, каквих нема у Србији — тунела Чортановци и вијадукта од три километра у плавном делу Дунава.