До краја јануара онлајн пријава послодаваца за дуално образовање

Послодавци у Србији који желе да се укључе у систем дуалног образовања до краја јануара могу да поднесу онлајн пријаву преко веб портала Привредне коморе Србије (ПКС) (http://portal.dualnoobrazovanje.rs/). Процес пријављивања је потпуно дигитализован и поједностављен тако да у три корака сви заинтересовани могу направити профил и поднети пријаву, истакла је Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију и дуално образовање ПКС и позвала послодавце да се укључе у дуални систем образовања и да заједно са ПКС креирају образовне моделе у складу са потребама привреде за кадровима и тржишта рада. 
Комора ће од 11. до 19. јануара организовати онлајн секторске састанке са представницима компанија на којима ће бити детаљно представљена процедура укључивања у дуално образовање, права, обавезе и одговорности послодаваца и разматрана сва важна питања за овај вид школовања младих.„У понедељак 11. јануара разговараћемо са представницима сектора грађевине, ИТ, хемијске индустрије, у среду са компанијама из металске и електро индустрије, енергетике и рударства, шумарства и индустрије намештаја, а у петак, 15. јануара на дневном реду су индустрија хране и фармација. За креативну и модну индустрију, као и фирме из области саобраћаја,  резервисан је 18. јануар, а 19. за  туризам и трговину“, објаснила је Ковачевић.  
Ученици по дуалном систему, образовање стичу у школи и компанији где усвајају практична и применљива знања и вештине у реалном радном окружењу.„До сада је више од 4.000 ученика у Србији завршило школовање по дуалном моделу образовања и око 70 одсто је нашло посао управо у компанијама у којима су учили кроз рад или у оквиру струке. Око тридесетак одсто је наставило даље школовање, што је такође једна од предности дуалног образовања, јер чак и компаније стипендирају наставак школовања ђака који им се касније врате као кадрови са високом образовањем“, објаснила је Ковачевић.У текућој 2020/2021. школској години око 6.900 средњошколаца учење кроз рад реализује у скоро 900 компанија, за један од 47 образовних профила. Најтраженији су из машинске и електроиндустрије, као и они из области угоститељства, туризма и трговине. На иницијативу привреде, од следеће 2021/2022. школске године уводимо и нове профиле као што су техничар за обликовање намештаја и ентеријера, обућар, трговински техничар, столар и техничар штампе, додала је Ковачевић. Приликом пријављивања, послодавци подносе изјаву о спремности за укључивање у дуално образовање и захтев за акредитацију. Пратећу документацију за акредитацију послодавци достављају најкасније 10 дана од датума подношења изјаве и захтева, електронским путем на мејл: obrazovanje@pks.rs или на адресу Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, Београд. Више информација послодавци могу добити на интернет страницама www.pks.rs и www.dualnoobrazovanje.rsКоначну одлуку о одобреним одељењима по дуалном моделу образовања Министарство просвете, науке и технолошког развоја донеће објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе, који се очекује крајем марта 2021. године.ПКС иницирала је увођење дуалног модела образовања у систем средњег стручног образовања пре више од пет година.Експертску и финансијску подршку развоју капацитета ПКС и Завода за унапређење образовања и васпитања, као и дигитализацији процеса, пружили су Привредна комора Аустрије и Аустријска развојна агенција.  Списак дуалних образовних профила 2021-2022.pdf 

You might be interested in