PKS – Karavan dualnog obrazovanja Konelek Asim Berisa – izjava