Za novu školsku godinu pripremljena je serija digitalnih udžbenika i materijala, a radi se i na opremanju 2.000 digitalnih učionica, izjavio je danas ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević na regionalnoj konferenciji o digitalnoj transformaciji koju u Beogradu organizuje British Council.

Šarčević je rekao da ministarstvo ima ambiciozne planove za sledeću godinu i kada je reč o budžetu i da planira uvođenje elektronskih dnevnika i analitike u svim školama, za šta je pojedinim zemljama regiona bilo potrebno nekoliko godina.

Namera ministarstva je da učiteljske fakultete podigne na nivo pedagoških i formira određene master programe kako bi, oni kojih ima najviše u sistemu i koji sada predaju samo do četvrtog razreda, mogli da uđu u predmetnu nastavu, rekao je Šarčević i dodao da je nasleđe na tom polju veoma loše i da tu predstoji veliki posao.

Ministar prosvjete Crne Gore Damir Šehović izjavio je da je ta zemlja u prethodne dve godine krenula u sveobuhvatnu reformu obrazovnog sistema koja podrazumeva reformu svih nivoa obrazovanja. On je istakao da je veoma značajno da se definišu zajednički prioriteti regiona i naprave strateški planovi kako bi se unapredio proces digitalizacije obrazovanja.

Ministar obrazovanja Kantona Sarajevo Elvir Kazazović kaže da problem u obrazovanju predstavlja činjenica da veliki broj nastavnika nema digitalne kompetencije i da je rađeno dosta na edukaciji, kako nastavničkog kadra, tako i učenika. On je dodao da je u Kantonu Sarajevo informatika uvedena od prvog razreda osnovne škole i da su u svim školama uvedene elektronske učionice, a da se ove godine uvode i elektronski dnevnici.

Predstavnici ministarstava prosvete regiona usaglasili su danas preporuke za digitalnu transformaciju obrazovnog sistema koje će koji će biti predstavljene 10. jula na Samitu za Zapadni Balkan u Londonu, u okviru Berlinskog procesa.

Evropska Komisija procenjuje da će u bliskoj budućnosti 90 odsto poslova zahtevati digitalne veštine, a da trenutno 47% stanovništva Evropske unije nema adekvatna znanja iz ove oblasti. Statistika je još lošija u zemljama regiona.

Digitalizacija obrazovnog sistema podrazumeva uvođenje digitalnih veština uz algoritamsko razmišljanje i kodiranje, razvoj digitalnih veština nastavnog kadra, pružanje pristupa obrazovnim resursima za digitalne veštine, razvijanje programa za kontinuirano profesionalno razvijanje predavača, angažman poslodavaca vezano za obrazovni sistem.

Strateški pristup razvoju digitalnih veština mladih ljudi može da podrži razvoj proizvoda i usluga potrebnih ekonomiji, obezbedi priliku za zaposlenje, smanji odliv mozgova…

“Velika Britanija je samo pre nekoliko godina detektovala lošu digitalnu pismenost većine stanovništva i 2016. godine u nastavu svih osnovnih škola uvela džepni računar Microbit koji se koristiti za mnoge predmete u školama što pomaže nastavnicima da pristupe deci na savremen način i da se što više angažuju. Za dve godine upotrebe Microbita u školama postignitu su odlični rezultati kad je reč o digitalnoj pismenosti”, rekla je Kler Sirs iz Britanskog saveta, koji je Microbit uređaje donirao u 60 škola Zapadnog Balkana kao deo pilot projekta.

Ona je dodala da sе trenutno priprema uvođenje ovog džepnog računara u još 90 osnovnih škola regiona i da je dugogodišnja misija British Councila da džepni računar uključi u sve škole Zapadnog Balkana.

Sastanak ministara je uvod u međunarodnu konferenciju Nove tehnologije u obrazovanju, koju British Council organizuje 8. i 9. juna u Beogradu sa ciljem da se kroz seriju predavanja i radionica, učiteljima i nastavnicima, predstave iskustva o upotrebi novih tehnologija u procesu učenja, razvoj digitalnog sadržaja, algoritamsko razmišljanje i kodiranje.

Međunarodnu konferenciju su podržali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Centrom za promociju nauke, a partner na projektu je i Microsoft.

Related Post