Deca u sve ranijem uzrastu počinju da koriste internet, a  roditelji nemaju dovoljno znanja i veština da ih zaštite od mogućih zloupotreba, pokazalo je istraživanje nastalo u okviru projekta„Bezbedan internet za celu porodicu’’ koji sprovodi UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz podršku kompanije Telenor.

Nalazi istraživanja predstavljeni su na panel diskusiji „Deca i internet – pametno od početka“ koja je održana u prostorijama Cineplexx TC Ušće, uz učešće predstavnika UNICEF-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,  stručnjaka, vaspitača, učitelja i roditelja dece predškolskog uzrasta.

„Korišćenje  digitalnih uređaja predstavlja jedan od posebnih izazova za roditelje i za postavljanje granica u okviru vaspitanja dece. Ovde dolaze do izražaja vaspitni stilovi roditelja, njihova efikasnost kao i slabe strane.Otvara se i novo područje za saradnju roditelja i predškolskih ustanova i škola, jačanje kompetencija odraslih,  kako u oblasti vaspitanja tako i korišćenja savremenih tehnologija.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja veruje da će rezultati ovog istraživanja, kao i ostale aktivnosti koje se sprovode, uticati na razvoj svesti odraslih o rizicima nerimerenog korišćenja savremenih tehnologija za razvoj dece, značaju osiguranja bezbednosti dece na internetu i potrebi zajedničkog, jedinstvenog i doslednog  pristupa“, rekla je Biljana Lajović, specijalista školske psihologije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Internet jedeci na raspolaganje stavio veće mogućnosti za obrazovanje i zabavu, ali je, s druge strane, povećao potencijalne rizike izlaganja sadržajima neprimerenim njihovom uzrastu, digitalnom nasilju i raznim vrstama zloupotrebe dece.

„UNICEF je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pokrenuo ovaj projekat kako bismo pomogli da se obezbedi sigurnoi stimulativnookruženje koje treba da doprinesesmanjenju izloženosti najmlađe deceonlajn rizicima.Konkretni ciljevi projekta su obuka učitelja i vaspitača za podizanje svesti i znanja roditelja i dece o rizicima i bezbednom korišćenju interneta, kao i osnaživanje roditelja i dece uzrasta između četiri i osam godina za bezbedno korišćenje interneta.Zahvaljujemo kompaniji Telenor sa kojom partnerski, na ovom projektu, ali i mnogim drugim godinama unazad, gradimo bezbedno internet okruženje za našu decu“, izjavila je Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja u UNICEF-u.

Ključni nalazi istraživanja:

Većina dece se sa digitalnim uređajima susreće u uzrastu od četiri godine: Deca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta počinju sa oko pet godina, a mlađi od pet godina već u trećoj godini života.

Svako četvrto dete u predškolskom uzrastu i više od polovine dece u školskom uzrastu već poseduje jedan digitalni uređaj.

Najčešće korišćen digitalni uređaj među decom predškolskog i mlađeg školskog uzrasta je „pametni telefon”, a potom tablet računari. 70 odsto dece telefon koristi samostalno, 24 odsto uz nečiju pomoć, dok samo 6 odsto dece ne koristi ovaj uređaj.

Pokušaj da ograniče detetu vreme provedeno na internetu izazvao je sukob sa decom kod dve trećine roditelja, dok se jedna trećina njih sukobila sa decom zbog ograničavanja dostupnog sadržaja na internetu.

Trećina ispitanih roditelja nije dovoljno upoznata sa digitalnim uređajima kako bi umeli da blokiraju sadržaje koji se promotivno nude tokom korišćenja interneta ili spreče svoju decu da ostavljaju „aktivne digitalne tragove na internetu“.

Dve trećine učitelja (68 odsto) retko pomaže učenicima pri korišćenju interneta, a više od polovine skoro nikada ne podučava decu kako da reaguju ukoliko ih uznemiri neki sadržaj na internetu ili dožive digitalno nasilje

Related Post