Stopa nezaposlenosti u Srbiji smanjena je u poslednje dve godine,  sa 17.7%  na 15.3% i prema prognozi, do kraja 2017. godine,  očekuje se dalji pad.

U zemljama regiona, Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj i Hrvatskoj, zabeležen je manjak radne snage, objavio je KPMG u publikaciji koja se bavi godišnjim pregledom finansiranja nekretnina u Evropi od strane bankarskog sektora.

U Mađarskoj je nezaposlenost pala na istorijski minimum od 5,1odsto u 2016. godini što je peti najniži nivo u EU i očekuje se dalji pad na 4,4 odsto u 2017. godini. Slično kao i u drugim zemljama Centralne i Istočne Evrope, Mađarska se bori sa nedostatkom radne snage zbog emigracije u Zapadnu Evropu i to doprinosi povećanju zarada i pravi teškoće kompanijama da nađu adekvatno osoblje.

U Bugarskoj  je stopa  nezaposlenosti smanjena sa 10,1 odsto u 2015. na 7,9 odsto u 2017. godini i postaje sve teže naći radnike sa odgovarajućim veštinama pa je vlada u Sofiji napravila sporazume sa Ukrajinom i Moldavijom o angažovanju inostranih radnika.

Nezaposlenost u Rumuniji je prošle godine iznosila 5,9% i očekuje se da ove godine padne na 5,3%.

U Hrvatskoj je zabeleženo smanjenjene zaposlenost i očekuje se da dostigne 14,2 odsto u 2017. godini. Međutim, pad nezaposlenosti je uglavnom posledica emigracije i smanjenja radne snage, a ne rasta zaposlenosti, ocenjuje KPMG u publikaciji.

Related Post