Jubilej Ekonomskog fakulteta – 80 godina

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, prva visoko-obrazovna ustanova u Srbiji u oblasti ekonomije, danas je svečanom akademijom obeležio jubilej – 80 godina od osnivanja.

“Duboko poštovanje javnosti Ekonomski fakultet zavređuje školovanjem blizu 50.000 diplomiranih ekonomista, skoro 4.000 magistara nauka ili mastera i 800 doktora nauka.  Ekonomski fakultet je primer koji jasno pokazuje da glavna snaga jedne obrazovne institucije ne leži ni u građevinama, ni u nastavnicima, ni u sadašnjim đacima. Njena snaga leži u generacijama đaka koje je ta institucija iznedrila i koje će iznedriti, u bivšim, sadašnjim i budućim stručnjacima koji pronose slavu svoje škole i poverenje u nju na svojim radnim mestima doprinoseći napretku sredine u kojoj delaju i žive“, istakao je dekan fakulteta Branislav Boričić na svečanoj akademiji, koja je upriličena u Zadužbini Ilije M. Kolarca.

Fondacija „Profesor dr Ljubice Škaro Vidojević i  dr Obrada Vidojevića“ nagradila je novčanim nagrada od 250, 300 i 400 eura najbolje studente Ekonomskog fakulteta sa prosečnom ocenom 10: Anđeliju Kocić, Saru Kasapović, studente treće godine, Danicu Pavlović i Dušana Savića, studente četvrte godine, Andreu Mičukić, studentkinju master studija. Nagradu je dobio i najbolji student doktorskih studija Mladen Stamenković, koji ima prosečnu ocenu 9,78.

Na svečanosti je pokrenuta inicijatija za uspostavljanje mreže za saradnju ekonomskih fakulteta iz Jugoistočne Evrope u cilju razmene studenata i nastavnika, realizacije naučno-istraživačkih aktivnosti i projekata i afirmacije principa nastavne i naučne izvrsnosti, kao i principa akademske čestitosti.

Radi uspostavljanja ove mreže uspostaviće se kontakti sledećih ekonomskih fakulteta univerziteta u Beogradu, Banjaluci, Crnoj Gori, Istočnom Sarajevu, Kragujevcu, Ljubljani, Mariboru, Nišu, Novom Sadu, Rijeci, Sarajevu, Splitu i Zagrebu.
Na svečanosti se obratio i rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević, a svečanosti je prisustvovala i potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevine Zorana Mihajlović, koja je završila osnovne studije, magistrirala i završila doktorske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na svečanosti su uručene plakete profesorima, dekanima uglednih ekonomskih fakulteta iz regiona i srednjim školama U znak dobre saradnje koju fakultet ima sa privredom uručene su zahvalnice institucijama i kompanijama: Narodnoj banci Srbije, Er Srbija, Boš, Koka-kola, Deleze, JTI, MK Grupa, Nelt, Nestle Adriatik, Telenor, Frikom, Henkel Srbija, Planeta Sport, Sberbanka, Fenik farma i Elektroprivreda Srbije.

You might be interested in