inicijatija za uspostavljanje mreže za saradnju ekonomskih fakulteta iz Jugoistočne Evrope