Јединствена листа адвоката и контролисано постављање бранилаца по службеној дужности убудуће ће бити једини начин функционисања између судова, тужилаштава, полиције и адвоката чиме ће бити елиминисана свака могућност корупције, саопштила је данас Адвокатска комора Београда.

“Нови систем на бази специјалног софтвера, који ће постављати браниоце по службеној дужности позивом из специјалног кол центра Адвокатске коморе са 24-овним радним временом, почеће ускоро да функционише. Све је организовано у оквиру програмске апликације која обезбеђује стриктно поштовање редоследа на листи бранилаца и омогућава да органи поступка, односно судови, тужилаштво и полиција при одређивању бранилаца по службеној дужности позивају искључиво телефон кол-оператера у организацији Адвокатске коморе уместо досадашњег начина који је подразумевао непосредну комуникацију између полиције, тужилаштва или суда који поставља и адвоката који се поставља” – истиче Југослав Тинтор, председник Авокатске коморе Београда

Он додаје да апликација пружа могућност једноставног прегледа података о свим постављеним браниоцима и онима који нису постављени, јер се нису одазвали на позив, укључујући и детаље сваког реализованог или пропуштеног позива, као и претрагу у систему за сваког адвоката или за конкретан предмет.

Предвиђена је и израда периодичних јавних извештаја, каже Тинтор и истиче да је то систем на коме је Адвокатска комора Београда радила интезивно последњих годину дана.

“Сада је систем тако организован да су сви адвокати равноправни у остваривању права и однос Коморе према свима је једнак, без изузетка и без привилегованих. Увели смо транспарентност у раду и омогућили свима да се укључе како би се очували интереси професије. Рецимо, данас млади адвокати и приправници такође имају могућност да узму учеше у раду Коморе. Пуно смо радили на побољшању положаја адвоката појединца – да електронске базе прописа неопходне за рад купе по десетоструко нижој цени него до сада, да постоји дежуран телефон на који се 24 часа неко јавља у случају хитних ситуација. Комора је, такође, донела одлуку да право на новчану помоћ након порођаја у износу од 500 евра добије свака адвокатица и у последњих годину дана исплаћено је преко 100.000 евра свим колегиницама које су постале мајке од јанура 2015. године до августа 2018.  Основан је и посебан фонд солидарности како би адвокати могли да помогну колегама у случају болести”, навео је Тинтор.

По први пут, измењен је статут Адвокатске коморе Београда тако што су овлашћења председника умањена и предвиђени механизми који предвиђају сменљивост, као и принцип одговорности органа коморе за резултате свога рада.

Related Post