Konstituisan Savet za mikro, mala i srednja privredna društva PKS

SlikaVest,Beograd,24.septembra-Mikro, mala i srednja privredna društva ubuduće će, preko svog Saveta u Privrednoj komori Srbije, lakše i brže komunicirati sa predstavnicima vlasti i uticati na unapređenje poslovnog ambijenta. Novi Savet biće dodatna podrška kompanijama da u potpunosti razviju svoje potencijale, istaknuto na konstitutivnoj sednici u PKS.
Okosnicu svake razvijene tržišne privrede čine mikro, mala i srednja privredna društva, koja u Srbiji čine 99 odsto privrednih subjekata, ali njihov potencijal još nije dovoljno iskorišćen, poručila je savetnica predsednika Privredne komore Srbije Nermina Ljubović. Iz tog razloga, Upravni odbor PKS doneo odluku o konstituisanju Saveta za mikro, mala i srednja privredna društva kako bi se sektoru male privrede pružila dodatna podrška za potpuno razvijanje svojih potencijala.

“Želimo da, preko Saveta, otvorimo novi kanal komunikacije sa privrednicima, da razvijemo platformu preko koje će privrednici lakše i brže komunicirati sa nosiocima, i da preko Saveta i drugih organa PKS utičemo na unapređenje privrednog ambijenta”, izjavila je Ljubović na konstitutivnoj sednici Saveta, koji okuplja 26 predstavnika poslovne zajednice iz širokog spektra privrednih delatnosti.

Podsetila je da je Zakonom o privrednim komorama privredi omogućeno da preko PKS, kao poslovne asocijacije svih privrednih subjekata u Srbiji, utiče na definisanje zakonodavnih rešenja koja su od značaja za privredu, čime je dobila mogućnost da učestvuje u zakonodavnom postupku.

Navela je i da je PKS do sada uputila državnim organima 163 inicijative privrede, od kojih je 57 rešeno pozitivno, dok će one koje nisu rešene, biti ponovo poslate i PKS će insistirati da dobije odgovore.

“Najaktuelnija inicijativa na kojoj trenutno radimo su smanjenje opterećenja na zarade sa sadašnjih 63 na 46 procenata u narednih pet godina, smanjenje poreza na dobit pravnih lica sa 15 na 10 posto, izmena zakona o radu kojim bi bila onemogućena zloupotreba bolovanja, a tu je i niz inicijativa za podsticaje – za uspešne kompanije, inovativne kompanije, za izvoznike”, navela je Ljubović. Preko tih inicijativa, kako je istakla, PKS nastoji da utiče na sistemsko rešenje najvećih problema koji tište privredu, a to su poreski sistem, siva ekonomija, pristup izvorima finansiranja i radno zakonodavstvo.

Pomoćnica ministra privrede Katarina Jovanović – Obradović pozvala je predstavnike MSP sektora da se aktivno uključe u rad Saveta I promovišu probleme koji su realni da bi se napravila vidljivija razlika u poboljšanju poslovnog okruženja. Domet ovog tela zavisiće od angažovanja članova, poručila je Obradović, ukazujući da bi rad Saveta trebalo da bude fokusiran na nekoliko najvažnijih stavki za unapredjenje poslovanja. Državna uprava lakše nalazi rešenja kada PKS pomogne u pripremi analize I prezentaciji problema.

Pomoćnica ministra ukazala je na poboljšanje globalnih pokazatelja kada je u pitanju poslovanje sektora MSP, kao što je povećanje broja preduzeća i broja zaposlenih u malim i srednjim preduzećima na preko milion. Katarina Jovanović Obradović podsetila je na aktuelne programe podrške Ministarstva privrede namenjene malim i srednjim kompanijama, koji će ,kako je najavila, od 1. oktobra biti dopunjeni i novim poreskim olakšicama.

Predstavnici MSP sektora ukazali su da prioritet aktivnosti Saveta treba da bude smanjenje poreza i doprinosa, smanjenje poreza na dobit, rešavanje pitanja nedostatka kadra i školovanje u skladu sa potrebama privrede, posebno u proizvodnom sektoru, problem motivacije kvalitetnog kadra da ostane u firmi i drugi.

Za predsednika Saveta izabran je Mitar Nikolić iz subotičkog Tehnokopa, a za zamenika predsednika Jovana Jakovljev Trivan iz Nopal luksa u Bačkoj Palanci.