Српски железничари ће се придружити програму обуке „Руске железнице“

Руководиоци „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и огранка „РЖД Интернешнл“ д.о.о. размотрили су 12. априла са делегацијом Корпоративног универзитета Руских железница могућности и изгледе за сарадњу у организацији напредних програма обуке за више менаџере српске компаније.

Током овог догађаја учесници су посетили регионални Информационо-образовни центар, који је прошле године основало „РЖД Интернешнл“, где су представљене савремене, дигиталне технологије за управљање железничком инфраструктуром, које ће се користити приликом оснивања Јединственог диспечерског центра у Србији.  

Следећа два дана, 13. и 14. априла, 20 руководилаца различитих сектора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. ће учествовати на тренингу Корпоративног универзитета Руских железница посвећеном уметности вођења преговора. Дводневни интензивни курс ће бити одржан уз коришћење интерактивних индивидуалних и групних задатака, израду техника и стратегија за преговарање.

Корпоративни универзитет Руских железница успешно ради већ више од 10 година. У његовом арсеналу се налазе јединствени програми за обуку, организовани на нивоу и по принципу MBA, израђени специјално у циљу повећања квалификација виших и средњих менаџера руске железничке компаније.

Сергеј Стољаров, генерални директор „РЖД Интернешнл“ д.о.о.: „Једна од специфичности рада наше компаније у свакој земљи јесте организација обуке железничких стручњака на свим нивоима у циљу ефикасног рада на новој изграђеној инфраструктури. Ми блиско сарађујемо са нашим инвеститорима и већ током процеса изградње преносимо своје искуство и знање колегама. У ту сврху је и створен Информационо-образовни центар у Београду. Осим тога, ми организујемо професионалну обуку железничара у руским научним установама, чију предност су већ могли да процене студенти из Србије“.

You might be interested in