Продужење рока за измену декларација штеди милионе евра

Произвођачи прехрамбених производа, захваљујући успешној иницијативи Привредне коморе Србије, имаће за 10 месеци дужи рок за измену декларације производа, па ће ту обавезу уместо до 1. марта, моћи да испуне до 1. јануара 2023. године. Одлагање почетка примене новог прописа  омогућиће произвођачима да прилагоде пословне процесе, као и да искористе постојећу амбалажу и тиме уштеде милионе евра. 
На захтев произвођача из сектора прехрамбене индустрије, Привредна комора Србије упутила је иницијативу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, за одлагање примене прописа који регулише декларисање, означавање и рекламирање хране. Према последњим изменама и допунама Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране, обавеза произвођача је да постојеће декларације измене и прилагоде новим одредбама које се односе на навођење земље порекла или земље и места порекла главног састојка, указала је Сашка Биорчевић, виши саветник у Удружењу за биљну производњу и прехрамбену индустрију Привредне коморе Србије.   
Милена Цветковић, директорка операција у Фабрици дечје хране у Добановцима каже да су захваљујући одлагању примене обавезе о декларисању само у тој компанији спречени губици од око стотину хиљада евра, као и огромни трошкови за читаву прехрамбену индустрију.
„Нисмо могли тако брзо да се прилагодимо и искористимо сву постојећу количину амбалаже, што је главни проблем већине произвођача, удружили смо се и захваљујући ефикасном деловању Привредне коморе Србије, успели да остваримо дужи рок за примену прописа“, каже Цветковић.Пандемија је наметнула додатно отежане услове, па су у складу са различитостима индустрија, начина производње и самих производа, произвођачи били у обавези да од добављача наручују велике минималне количине паковања, што је додатно отежало оперативно прилагођавање новим прописима.
„Проактивност Привредне коморе Србије била је изузетна, веома смо захвални на ангажовању да се одгоди рок обавезе декларисања производа, јер смо због пандемије, имали потешкоћа у приступачности и набавци, као и планирању коришћења амбалажа у предвиђеним роковима“, каже Милица Живановић директорка развоја у компанији Фриком д.о.о.„Према нашим анализама, било је угрожено 3,5 милиона комада амбалажног материјала, што би представљало велики губитак за компанију“, указала је Живановић 

You might be interested in