Привредна комора Србије позива компанијe да се укључе у нови циклус Програма “Моја прва плата”

Привредна комора Србије позвала је предузетнике, микро, мала, средња предузећа и велике компаније да се пријаве за други циклус Програма “Моја прва плата” и обезбеде квалитетан, образовани кадар уз подршку државе, а тиме помогну запошљавање и останак младих у земљи.  
 
Програм Владе Србије омогућиће да се 10.000 младих у Србији, до 30 година живота, са средњим и високим образовањем, без радног искуства, оспособи за самосталан рад на конкретним пословима. Циљ програма је подстицање запошљавања младих, уз претходну обуку за посао и стицање првих радних искустава, као и подршка привреди у решавању проблема недостатка кадрова.  
Компаније кроз овај Програм добијају могућност да изаберу кандидате које ће обучити у складу са својим потребама, а трошкове увођења у посао сноси држава. Програм послодавцима даје шансу да новим запошљавањем повећају обим пословања, инвестирају у развој људских ресурса и уз мање трошкове, унапреде постојеће тимове.У оквиру програма деветомесечног оспособљавања у компанијама, држава је младима обезбедила месечну накнаду у износу од 22.000 динара за оне који конкуришу са стеченим средњим образовањем, односно 26.000 динара за младе са високим образовањем. Послодавци могу корисницима да исплате и додатна средства, која на месечном нивоу не могу бити већа од износа који исплаћује НСЗ.
Програм се реализује без обавезе заснивања радног односа, а по истеку оспособљавања за рад, послодавци сами одлучују да ли ће запослити кандидате који су код њих обучавани.
Послодавци се пријављују на сајту https://mojaprvaplata.gov.rs/до 20. септембра, оглашавају конкретне радне позиције са описом послова на којима ће се млади оспособљавати за самосталан рад по утврђеном програму, одобреном од Националне службе за запошљавање, уз ментора који обавља надзор и пружа подршку.
За понуђене позиције у фирмама млади ће се опредељивати од 1. до 31. октобра 2021. године. Процес одабира кадрова је једноставан – након пријаве, апликација повезује послодавце са кандидатима који својом биографијом одговарају опису послова у оглашеним радним позицијама.
Према подацима из анкете ПКС, 98 одсто послодаваца који су учествовали у првом циклусу Програма „Моја прва плата“, поново би учествовало у оваквој акцији.
Програм Владе Републике Србије „Моја прва плата” спроводи Национална служба за запошљавање уз подршку Министарства за рад, запошЉавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и Привредне коморе Србије.