Привреда Србије поново изабрала Марка Чадежа за председника ПКС

Скупштина Привредне коморе Србије (ПКС) на данашњој седници поверила је досадашњем председнику Марку Чадежу нови петогодишњи мандат. „Живимо у потпуно новом свету пуном изазова и непредвидивости који тражи и нову улогу привредне коморе. Промене почињемо од себе самих“, поручио је Чадеж након реизбора. 
„Више није довољно само познавати правне оквире пословања, предлагати њихове измене у складу са захтевима привреде, бити платформа за проналажење нових тржишта и представљати интересе привреде према државним органима. Нови свет тражи од нас да боље познајемо процесе у свакој индустрији, да пратимо глобалне трендове и да умемо да предвидимо њихове промене, да се крећемо у сфери иновација и креирамо решења за изазове традиционалних индустрија. Морамо да у реалном времену реагујемо на кризу, да нашим чланицама будемо стратешки партнер у одласку на нова тржишта, да будемо лидери у предвиђању процеса и ризика, знању и практичној имплементацији научних достигнућа“, истакао је Чадеж.  
Указујући да су инфлација, скупљи новац, скупа енергија и храна, стална криза, глобални изазови са којима је суочена и домаћа привреда, објашњава да нова улога коморе подразумева и суштинску реорганизацију људских ресурса, процеса рада, услуга и удружења по мери промењених околности у којима се привреда креће. Чадеж је указао на пет кључних аспеката као оквир за прилагођавање и одговор на глобалну непредвидивост. То су коришћење компаративних предности Србије у производњи хране, јачање локалних и регионалних ланаца снабдевања уз снажније укључивање микро, малих и средњих предузећа, диверсификација извора снабдевања енергентима, унапређење образовног система у складу са потребама привреде, као и наставак процеса регионалне економске интеграције са циљем унапређења економија и смањења тензија на Западном Балкану.
На предлог председника ПКС, скупштина је на данашњој седници, поверила нове мандате и досадашњим потпредседницима: Зорану Вујовићу, власнику  компаније ТМФ 2005, Зорану Матијевићу, сувласнику ИМ Матијевић, Мирољубу Алексићу, власнику Алко групе, Небојши Шарановићу, директору компаније Kappa Star Limited, Николи Петровићу, директору компаније Eco Energo group, Миловану Коцићу, власнику компаније Yumis и Радету Љубојевићу, власнику Сирогојно компани. 
Усвојен је Извештај о раду ПКС, Финансијски извештај  и друге одлуке важне за функционисање јединственог коморског система. Уочи седнице Скупштине ПКС одржана је и седница Управног одбора ПКС.