ПКС-Подршка привреди – платформа за онлајн размену докумената

Ради подршке привреди и олакшања пословања отежаног тренутном кризом због пандемије вируса COVID-19, креатори Верто платформе омогућили су бесплатно коришћење иновативне online платформе за брзу и ефикасну  размену докумената од значаја у пословању, првенствено фактура, уговора и отпремница. 
Верто је иновативна платформа за сигурну и ефикасну размену докумената, која замењује  традиционалне начине испоруке, уз уштеду времена и трошкова за компаније. Реализовано уз подршку Привредне коморе Србије, решење унапређује, односно потпуно замењује процесе штампе, потписа, скенирања, складиштења, слања и комплетног управљања документима. 
На годишњем нивоу, јавне и приватне институције у Србији штампају између једног и пет милиона докумената. Просечан трговински ланац произведе два и по милиона докумената годишње, при чему, само за штампу, трошак износи 150.000 евра.Целокупно управљање, обрада и слање докумената, поред финансијских, ствара и додатне изазове – отежано, дугогодишње архивирање обимне документације, смањену продуктивност због споре обраде и претраге докумената уз напоран мануелни рад, као и нарушавање животне средине, услед огромних количина материјала. Ефикасност испоруке докумената неретко је спора и неуспешна: организације немају адекватну потврду о испоруци, због чега не могу бити сигурне да је пошиљка доспела на право место.
Верто платформа компанијама поједностављује читаве процесе управљања документима, истовремено омогућавајући и потврду пријема докумената.
Позив привредницима да се бесплатно региструју на Верто платформу на адреси https://verto.rs/, како би олакшали процесе слања и пријема докумената, а истовремено уштедели најважније ресурсе – новац и време.

Related Post