ПКС-За будуће средњошколце 51 образовни профил по дуалном моделу

Будућим средњошколцима на располагању је 51 образовни профил по дуалном моделу, међу којима је и пет нових, а привреда је понудила  више од 3.200 нових места за учење кроз рад. Нови профили су – столар, техничар за обликовање намештаја и ентеријера, обућар, техничар штампе и трговински техничар. 
Ученици који одаберу дуални образовни профил, опредељују се за модел средњошколског образовања који им омогућује да теорију уче у школи, а практична знања и вештине стичу у компанијама. „У зависности од профила, у фирмама ће проводити један, а у вишим разредима два или три дана недељно. Највеће предности дела наставе који се одвија у компанијама јесу обука у акредитованим компанијама, учење од најбољих – инструктора са лиценцом, школовање за перспективна занимања, могућност запослења, као и новчана накнада за део наставе који се реализује као учење кроз рад“, објашњава Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију, дуално образовање И образовне политике Привредне коморе Србије.  
У модел дуалног средњег стручног образовања у Србији тренутно је укључено 850 послодаваца, а за нову генерацију ученика која школовање почиње у септембру текуће године, привреда је за сада понудила више од 3.200 нових места за учење кроз рад, подсећа  Ковачевић.Дуално образовање у овој школској, 2020/21. години, похађа око 6.900 ученика у 74 школе и у око 850 компанија широм Србије.За наредну школску годину, послодавци су се пријављивали за дуални модел Привредној комори Србије до краја јануара, а коначну одлуку о одобреним одељењима по дуалном моделу донело је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, објављивањем Конкурса за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2021/2022. годину.Послодавци су најзаинтересованији за дуални модел у Јабланичком и Пчињском управном округу, Јужнобачком, Шумадијском и Поморавском, као и Београду.Привреда највише тражи профиле бравар-заваривач, индустријски механичар, оператер машинске обраде, али су потребни и трговци, као и угоститељски профили кувар и конобар, наводе у Центру ПКС за едукацију, дуално образовање и образовне политике.Тражени су и механичари моторних возила, нарочито од стране малих сервиса. Уједно, за њих је укључење у дуално образовање већи изазов, јер микро или мала компанија ретко може самостално да омогући постизање свих исхода дефинисаних наставним планом и програмом, већ је неопходно формирање тренинг алијанси међу компанијама. 

You might be interested in