ПКС: Високе цене енергената и сировина кључни изазов за домаћу економију

Растући трошкови производње због високих цена енергената на светском тржишту, али и других сировина и репроматеријала, јесу највећи изазови пред којима се налази привреда Србије у 2022, у време када се Европа и свет суочавају са глобалном кризом чије последице могу бити највеће од Другог светског ратаУпркос неизвесностима, домаћи привредници су умерени оптимисти и очекују стабилне пословне перформансе у другом кварталу 2022. године – исти или већи промет и извоз, као и стабилну запосленост, показала је Анкета Привредне коморе Србије (ПКС) о пословној активности привредних субјеката, реализована у априлу 2022.  
Скоро 40 одсто анкетираних очекује непромењен промет, свега 12 процената смањење, али забрињава податак да су трошкови инпута повећани код 83 одсто испитаника у односу на крај 2021. године. Око 63 процента анкетираних повећало је цене готових производа или услуга, док 36 одсто испитаника није имало промене у односу на последњи квартал прошле године. Привредници показују изражени оптимизам за други квартал 2022. године у погледу кретања извоза – 43 одсто очекује раст међукварталног извоза и то у просеку за 23 одсто, а 44 процента непромењен ниво. Највећи проблем привреда има са набавком и ценом ресурса.  
Од укупног броја анкетираних 75 одсто располаже са довољно средстава за оптимално финансирање пословања, а највише проблема са ликвидношћу има сектор електронских комуникација, јер, како показују резултати Анкете, 38 одсто анкетираних из ове бранше не располаже са довољно средстава за оптимално финансирање пословања.
Од почетка године запосленост је стабилна, 87 процената анкетираних је одржало или повећало број радника, а чак 95 одсто испитаника не очекује смањење броја запослених у наредном периоду.Резултати истраживања за први квартал 2022. године указују на значајно динамичнији раст у поређењу са истим периодом претходне године –  у првом кварталу 2021. године 22,1 проценат испитаника је имао повећан промет, а 27,3 одсто исти.Изазов привредном расту који је према процени Народне банке Србије (НБС) у 2022. ревидиран на распон од 3,5 до 4,5 одсто представља инфлација која је у априлу достигла 9,6 одсто. НБС води рестриктивну монетарну политику подизањем референтне каматне стопе на два одсто која је основни инструмент за обуздавање релативно високе инфлације.  Анкета ПКС о пословној активности привредних субјеката реализована је у априлу 2022. године на узорку од 1.552 привредна субјекта који запошљавају преко 244.000 радника. Према подацима из финансијских извештаја за 2020. годину, компаније из узорка оствариле су 19,5 милијарди евра пословног прихода, а према подацима Републичког завода за статистику у првом кварталу 2022. године су реализовале робни извоз у вредности од 2,4 милијарде евра, што је за 46 одсто више у односу на исти период 2021. године. Око 18 одсто компанија из узорка имају страни оснивачки капитал.