ИНСТУТ ЗА СТОЧАРСТВО ЗАШТИТА АУТОХТОНЕ СОРТЕ ОВАЦА И КОЗА

Очување аутоктоних популација оваца и коза на подручју србије је стратешки императив са историјског, научно-истраживачког, културнг, економског као и социо-демографског аспекта.

You might be interested in