Web3 i blockchain tehnologije izabrane za prvi srpski superklaster

Srbija Inovira objavljuje superklaster sa najvećim potencijalom za tehnološki razvoj

Beograd, 7. jul 2023. godine – Projekat Srbija inovira, koji uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) sprovodi ICT Hub, predstavlja konzorcijum Odličan 3 – PRVI SRPSKI SUPERKLASTER. U testnom okruženju, formirani su konzorcijumi u četiri tehnološka domena koji su tokom protekle godine sproveli brojne aktivnosti kako bi unapredili razvoj domaćeg ekonomskog sistema. Sada su, tokom dvodnevnih završnih prezentacija, svoj rad, rezultate i potencijale prikazali stručnom žiriju.

Međunarodni stručni žiri činili su stručnjaci iz oblasti tehnološkog preduzetništva i inovacija: Afonso Rebelo de Sousa, ekspert za korporativne inovacije, preduzetništvo i transfer tehnologije, Anne Lalou, predsednica francuske Fabrike inovacija, kao i Dan Herman, savetnik za Startup Genome, ali i savetnik kanadske vlade na inicijativama usmerenim ka izgradnji inovacionog ekosistema. Odluku o izboru formirali su uz uvažavanje svih važnih kriterijuma za dugoročnu održivost superklastera.

Direktorka misije USAID, Bruk Išam, uputila je čestitke svim organizacijama koje su učestvovale u pilot fazi projekta. “Želela bih da čestitam svim pilot superklasterima u Srbiji na impresivnom radu tokom protekle godine, koji je pokazao ogroman potencijal Srbije u tehnološkim inovacijama. Svi mi u USAID-u smo uzbuđeni što ćemo nastaviti saradnju sa pobednikom, “Odličan 3″, kako bismo Srbiju učinili globalnim liderom u oblasti web3 i blokčejn tehnologija. Ali takođe verujemo da su saradnja i partnerstva koja su uspostavljena sa pilotskim superklasterima za biotehnologiju, poljoprivredu i gejming, postavili čvrste temelje za uspešno takmičenje na globalnim tržištima.”

“Sva četiri konzorcijuma pokazala su veliku spremnost i potencijal da zajedno pokrenu talas željenih promena u ekonomskom sistemu Srbije. U kratkom roku, ostvarili su rezultate koji su dokaz da, uz adekvatnu sistemsku podršku i sektorsku saradnju, Srbija ima dovoljno industrijskog talenta i prilika da postane globalni lider u ovim domenima. Titulu prvog srpskog superklastera poneo je superklaster iz domena web3 i blokčejn tehnologija, Odličan 3. Ovu odluku stručni žiri doneo je na osnovu demonstriranog potencijala, pozitivne globalne reputacije naših kompanija u ovom domenu i mogućnosti da ove tehnologije dožive široku primenu u drugim industrijama. Svi ovi faktori zajedno čine superklaster Odličan 3 najperspektivnijim izborom za dugoročnu održivost i rast”, rekla je Aleksandra Popović, direktor projekta Srbija inovira.

“Radujemo se daljem radu sa Srbija Inovira i razvojnom putu, pre svega kroz naredne dve godine rada na projektu, kao i u kasnijem samostalnom radu, kada nam je cilj da postavimo put globalnom liderstvu Srbije u ovom domenu. Verujemo da smo napravili važan pomak u efikasnoj transformaciji ovog domena i da značajni rezultati tek slede,” izjavila je Glorija Martinović, menadžer superklastera Odličan 3.

U okviru projekta Srbija inovira detektovane su četiri dominantne industrije u kojima su i formirani konzorcijumi, pilot superklasteri: Visoka tehnologija u poljoprivredi i industriji hrane, Gejming okruženje i virtuelna realnost, Web 3 i blokčejn tehnologije i Napredna rešenja u medicinskoj tehnologiji i biotehnologiji. Nakon godinu dana rada sa četiri pilot superklastera, projekat Srbija Inovira u naredne dve godine podržaće superklaster u domenu web3 i blokčejn tehnologija, Odličan 3, u njihovom nastojanju da postavi Srbiju u centar globalnih dešavanja u ovoj inovativnoj oblasti.