Donacija Ekonomskog fakulteta zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u Kosovskoj Mitrovici

Ekonomski fakultet u Beogradu donirao je 15 računara  Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica, a Ekonomskom fakultetu u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, udžbenike u vrednosti od 200.000 dinara. Ugovore o donaciji u ime Ekonomskog fakulteta u Beogradu potpisao je dekan, prof. dr Branislav Boričić, dok je ispred Zdravstvenog centra ugovor potpisao direktor, dr Milan Ivanović, […]