donacija Ekonomskog fakulteta u vrednosti od 200.000 dinara