SOCIETY 5.0 – super pametno društvo

Ambasada Japana u Republici Srbiji i Fond za nauku Republike Srbije organizovali su predavanje „Society 5.0 to better shape our aging society“.

Cilj predavanja je bio predstavljanje koncepta Society 5.0 – super pametnog društva koje treba da omogući rešavanje različitih društvenih izazova uključivanjem novih tehnologija (Internet stvari/IoT, veštačka inteligencija/AI, Big Data, robotika) u industriju i društveni život. Society 5.0 je deo strateškog programa Vlade Japana, predložen u petom Osnovnom planu za nauku i tehnologiju, kao vizija budućeg društva i napretka.

V.d. direktor Fonda za nauku Republike Srbije, dr Milica Đurić-Jovičić, izrazila je zadovoljstvo zbog nove saradnje sa Ambasadom Japana. „Ovom saradnjom je omogućeno predstavnicima Vlade, naučne zajednice i industrije da na primeru Tehnološkog i razvojnog plana Japana saznaju kako tehnološki razvoj usmeriti ka čoveku. Osim primera kako se nove tehnologije i prikupljeni podaci usmeravaju na nove pametne primene u proizvodnji, poljoprivredi, industriji hrane, medicini, logistici i životnoj sredini, u okviru predavanja smo saznali na koji način se jedna od najrazvijenijih država u svetu, uz pomoć korišćenja novih tehnologija, suočava sa svetskim i rastućim izazovom starenja i opšte transformacije strukture stanovništva, koji je veoma prisutan i kod nas.“ izjavila je dr Milica Đurić-Jovičić, v.d. direktor Fonda za nauku Republike Srbije.

Predavanje je održala profesorka emeritus Juko Harajama sa Univerziteta Tohoku iz Japana. Profesorka Harajama je stekla veliko iskustvo kao izvršni član Saveta za nauku i tehnologiju, kabineta u Japanu i zamenik direktora Uprave za nauku, tehnologiju i inovacije u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj, a sa naučnom zajednicom u Srbiji je podelila njihova iskustva nakon trogodišnje primene ovog koncepta u Japanu.

SOCIETY 5.0 je društvo koje korišćenjem naprednih tehnologija treba da omogući pružanje proizvoda i usluga ljudima koje su im potrebne, u pravo vreme i u odgovarajućim količinama, nezavisno od starosnog doba, pola, regije, jezičkog ili bilo kog drugog ograničenja. To je društvo koje je usredsređeno na blagostanje svakog pojedinca, u kojem svaka osoba može da vodi aktivan i ugodan život. Ostvarivanje ovakvog društva obezbediće ekonomski razvoj i rešavanje ključnih društvenih problema, što će istovremeno doprineti ispunjenju ciljeva održivog razvoja.“ – istakla je profesorka Harajama.

Predavanju profesorke Juko Harajama su prisustvovali visoki zvaničnici Republike Srbije, ambasador Japana Njegova ekselencija gospodin Đuniđi Marujama, kao i predstavnici naučne zajednice i privrede, kao i studenti.