Peta ekonomska škola dobila kabinet za preduzetništvo

Peta ekonomska škola „Rakovica“ dobila je danas Kabinet za preduzetništvo, prvi koji je uredjen po svetskim standardima i opremljen sadržajem neophodnim za sastanke, prezentacije, proizvodnju, timske aktivnosti i javne nastupe.

Kabinet je uredila i opremila „Velika četvorka“, odnosno zaposleni u najvećim svetskim revizorsko-konsultantskim kućama KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers i Ernst & Young. Više od 100 volontera je danas  učestvovalo u krečenju i opremanju kabineta,  još dve učionice škole, hodnika I farbanju klupa u dvorištu.

Akciju su podržali državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vladimir Džamić i Gabrijela Grujić, pomoćnik ministra prosvete za strateško planiranje.

„Peta ekonomska je škola sa najvećim brojem nastavnika u Srbiji koji su prošli obuku za sprovođenje preduzetničkih sadržaja sa učenicima, a đaci škole  osvajaju značajne nagrade na regionalnim i nacionalnim takmičenjima učeničkih kompanija. Nadamo se da će im preduzetnički kabitet, koji je opremljen sa četiri laptop računara, štampačem i skenerom, zidnim monitorom za prezentacije i radnim tablama, pomoći da ostvaruju još bolje rezultate“, izjavila je menadžer ljudskih resursa KPMG-a Marijana Pavlović.

Uprkos konkurentskim odnosima, najveće svetske revizorske kuće u Srbiji već osam godina, pod sloganom “Zelena četvorka”, sprovode zajedničke humanitarne akcije.  Do sada je 800 zaposlenih učestvovalo u ozelenjavanju Ade Huje, renoviranju Gerontološkog centra „Bežanijska kosa“, renoviranju učionica škole u Sremskim Karlovcima i doma „Drinka Pavlović“ u Beogradu.

Projekat opremanja kabineta za preduzetništvo sproveden je u saradnji sa Dostignućima mladih.

You might be interested in