Kонкурс „Програмирај свој успех“ продужен до 1. јула

Конкурс „Програмирај свој успех“ намењен ученицима 7. и 8. разреда основних школа и њиховим наставницима-менторима, за избор најбољих примера пројектне наставе из Информатике и рачунарства, продужен је до 1. јула због великог интересовања и молби наставника за дужим роком за пријављивање.  
Конкурс су расписали 13. маја Привредна комора Србије (ПКС) и Фондација Петља, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а могу да се пријаве школски тимови које чине наставник-ментор и један до пет ученика седмог или осмог разреда основне школе из Србије. Пријаву на конкурс подноси наставник-ментор онлајн на konkurs.pks.rs 
Стручна комисија вредноваће усаглашеност са програмом наставе и учења и тематском категоријом, едукативну вредност, иновативност, мултидисциплинарност и међупредметну корелацију, коришћење добре праксе у употреби технологије и квалитет презентовања примера пројектне наставе у пријави.Ученици у тиму треба да буду из исте школе у којој похађају исти разред, а наставник-ментор треба да буде њихов наставник Информатике и рачунарства. Ђаци могу да поднесу више од једне пријаве, а дозвољено је и учешће више тимова из једне школе.Прва генерација ученика која је имала обавезан предмет Информатика и рачунарство од петог до осмог разреда, уведен у систем школовања у Србији 2017, основну школу завршава ове године.Истичући и награђујући најбоље радове у наставној области Информатике и рачунарства, Привредна комора Србије подржава унапређење образовног система и нове, дигитално креативне  генерације, које постају главни носилац развоја технолошке инфраструктуре привреде и савременог информационог друштва.