Građani i privreda veruju u eUpravu na lokalu

Beograd, 27. novembar 2021. – Da digitalizacija javne uprave ima potencijal da zaživi u punom obimu na lokalu potvrđuju krajnji korisnici – oko dve trećine građana i blizu 90% privrede ima poverenje u lokalnu administraciju u pogledu uvođenja i korišćenja eUprave, a preko 80% pozitivno ocenjuje postojeće usluge, pokazalo je istraživanje NALED-a o kvalitetu elektronskih servisa u gradovima i opštinama.

Kako bi se proces digitalizacije administrativnih procedura ubrzao, NALED je uz podršku Evropske unije pokrenuo projekat kreiranja indeksa razvoja eUprave (LEI) koji će u realnom vremenu meriti napredak u razvoju i primeni elektronskih usluga u gradovima i opštinama širom Srbije.

Kako bi pripremili najbolju moguću metodologiju za izradu indeksa, NALED poziva sve zainteresovane nevladine organizacije na četiri okrugla stola – u Kragujevcu (29.11.), Nišu (2.12.), Novom Sadu (6.12.) i Beogradu (9.12.). Na tim skupovima civilni sektor će biti u prilici da se upozna sa ciljevima projekta i aktivnostima i učestvuje u izradi samog indeksa. Za one koji ne budu u mogućnosti da prisustvuju u predviđenim terminima, tokom decembra biće održan još jedan sastanak u digitalnom formatu.

– Razlike u nivou razvoja elektronskih usluga primetne su između gradskih i ruralnih sredina. Da bismo mapirali lokalne samouprave kojima je neophodna pomoć da sustignu najbolje, počeli smo sa izradom indeksa koji će pratiti uspešnost digitalne tranformacije u svakom gradu i opštini, polazeći od sledećih komponenti – tehničkih i ljudskih kapaciteta, kvaliteta elektronskih usluga, informacione bezbednosti, zaštite podataka o ličnosti, ali i korisničkog iskustva. Uz indeks, na zasebnom sajtu biće dostupna i interaktivna mapa koja će na slikovit način prikazivati nalaze merenja. Sa okruglim stolovima želimo da u projekat uključimo i organizacije civilnog društva kako bi u svojim zajednicama mogle samostalno da nadziru razvoj eUprave i po okončanju projektnih aktivnosti –  izjavila je Ana Ilić, direktorka odeljenja za dobru upravu u NALED-u.

Prema njenim rečima, tokom naredne godine biće organizovane i obuke za civilni sektor na lokalu na kojima će se govoriti i o zaštiti podataka. Informaciona bezbednost jedna je od tema kojoj NALED i na drugim projektima pristupa sa mnogo pažnje, a u ovom slučaju ohrabruje visok nivo poverenja korisnika, pogotovo privrednika (70%), kada je reč o sigurnosti podataka o kojima brinu lokalne samouprave.

Istraživanje je pokazalo i da čelnici manjih gradova i opština imaju nešto drugačiji stav. Njihov utisak je da građani ne reaguju pozitivno na uvođenje elektronskih usluga te da u određenoj meri strahuju da će njihovi privatni podaci biti zloupotrebljeni. Izuzev toga, kod većine ispitanih predstavnika lokalnih vlasti preovladava stav da su podaci kojima raspolažu u dovoljnoj meri zaštićeni. S druge strane, kao tačka mimoilaženja javlja se pitanje kapaciteta za obezbeđivanje sigurnosti podataka, kako zbog nepoznavanja teme tako i zbog nedostatka kadrova. Taj problem pretežno pogađa manje razvijene lokalne samouprave.    

Related Post