Brnabić: OCD značajne u prosecima evrointegracija, ali i u donošenju odluka uopšte

SlikaVest: Beograd, 23. februara – Svesna sam značaja i uloge organizacija civilnog društva, kako u procesima evrointegracija, tako i donošenja odluka uopšte, izjavila je danas ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić na sastanaku sa predstavnicima organizacija civilnog društva okupljenih oko mreža i koalicija „EU konvent“, „Pre-Ugovor“ i „Kuća ljudskih prava“.

„Očekujem da se sistem državne uprave dalje reformiše u smislu veće participacije građana i organizacija civilnog društva“, naglasila je ministarka Brnabić.

U uvodom delu sastanka predstavnici OCD su predstavili fokus svog rada, posebno u odnosu na nadležnosti MDULS i apostrofirali izazove u saradnji sa državnim institucijama i organima.

Osnovne teme u diskusiji su se odnosile na reformu javne uprave, Akcione planove za poglavlje 23 i za borbu protiv korupcije, primenu Zakona o opštem upravnom postupku, pitanja manjinskih prava, kao i učeše OCD u procesima javnih raspava.

Dogovoreno je da će MDULS uložiti napore da se odgovara napostojeće zahteve OCD što će biti osnova za dalju komunikaciju.

Related Post