Beograd: Gradska izborna komisija usvojila Uputstvo o sprovođenju izbora

SlikaVest, Beograd, 15. januara – Odluka o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda objavljena je u Službenom glasniku, te je shodno toj odluci na današnjoj sednici Gradska izborna komisija jednoglasno usvojila Uputstvo za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine grada, koji su raspisani za 4. mart 2018. godine.

Takođe je usvojena i Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda.

Time je postupak kandidovanja započeo i politički subjekti mogu da počnu sa predajom izbornih lista, saopšteno je iz GIK-a.

You might be interested in