Чвршће везе са тржиштем ЕУ за бржи раст привреде региона

Чвршће везе са тржиштем ЕУ за бржи раст привреде региона

 
Да би привреде Западног Балкана, и у условима украјинске кризе, сачувале стабилност, наставиле раст и постале атрактивније за инвеститоре из света, неопходно је даље јачање регионалне сарадње, брже успостављање заједничног тржишта региона, наставак дијалога пословне заједнице са бриселским институцијама и подршка европских партнера отклањању препрека за више трговине и инвестиција са Европском унијом и потпунијем повезивању западнобалканске економске заједнице са јединственим тржиштем ЕУ. 
Ово би, у најкраћем, из угла привреде, био закључак данашњег разговора привредника из свих шест економија Западног Балкана са представницима Европске комисије у Бриселу у организацији Коморског инвестиционог форума ЗБ као заједничке привредне коморе региона. 
Владимир Тодоровић, потпредседник Еликсир Групе истиче да је хармонизација регионалних са европским прописима изузетно важна како би западнобалканска привреда била конкурентна на европском тржишту. С тим је сагласан и Светозар Јаневски, председник УО „Тиквеш“ који наглашава да је потребно да стратегију приступа европском тржишту заједно усагласе представници регионалне привреде и политике.Вјекослав Вуковић, председник Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине каже да формирање заједничког економског тржишта Западног Балкана треба да представља први корак пре потпуне интеграције региона у Европску унију, док Сања Праштало, маркетинг менаџер у компанији Микроелектроника, напомиње да је за мала и средња предузећа у региону за даљи раст неопходан приступ глобалном тржишту како би се омогућило ширење њиховог пословања, веће плате радника и нова радна места.На пословном скупу посвећеном спровођењу плана за заједничко тржиште, данас су учествовали и представници Еврокоморе, ЦЕФТА, Транспортне заједнице, КИФ-а, као и представници других међународних институција.

 Фото: Марко Мандић