Чадеж: Позив за подршку привреди региона

Председник Привредне коморе Србије и Коморског инвестиционог форума западнобалканске шесторке  Марко Чадеж  позвао је данас владе региона, Европску унију и све организације укључене у процес  изградње јединственог економског простора на бржу изградњу заједничког тржишта, како би заједно, у тешким временима за економију, подржали компаније и пословној заједници олакшали привређивање.  
„Регионална сарадња, отклањање међусобних баријера за пословање и успостављање заједничког тржишта региона данас нам је потребније више него икада и зато је важно  да, у комуникацији и уз активно учешће пословне заједнице, заједно брже и ефикасније радимо на креирању мера и спровођењу Вишегодишњег акционог плана за наредни период“, изјавио је Чадеж на онлајн састанку  посвећеном  изради нове Регионалне  економске агенде за период до 2024. којем су присуствовали представници Европске комисије, односно Директората за придруживање, национални координатори влада из региона, Коморског инвестиционог форума, ЦЕФТА и Регионалног савета за сарадњу.  
Да је то могуће, по речима Чадежа, показало се у протеклим месецима „када смо потврдили да можемо много ефикасније, у реалном времену, да реагујемо на потребе пословне заједнице, отклањамо проблеме са којима се привредници суочавају, мењамо прописе брзином којом раније нисмо могли ни да замислимо и сарађујемо упркос свим разликама“. “Заједничка регионална комора Западног Балкана већ је укључила бизнис заједницу коју окупља у израду новог Вишегодишњег акционог плана и привредници региона активно ће учествовати и помоћи у реализацији нове регионалне економске агенде“, најавио је Чадеж. Коморски инвестициони форум западнобалканске шесторке припремио је и доставио предлог конкретних мера који би по мишљењу пословне заједнице требало да обухвати нови документ како би се брзо отклањале препреке у пословању унутар региона, обезбедило слободно кретање људи, робе, услуга и капитала и креирао заједнички западнобалкански ланац вредности. “Мере које смо предложили усмерене су на смањење трошкова и отклањање уочених препрека за пословање  и то у најкраћем могућем року како би привредници што пре  осетили конкретне користи и ублажили тешке последице здравствене кризе по пословање појединачних компанија и привреде региона у целини“, нагласио је Чадеж на данашњем састанку. На листи мера које предлаже западнобалканска бизнис заједница, између осталог, јесу међусобно усаглашавање и признавање санитарних, фитосанитарних и ветеринарских сертиката, обезбеђивање бржег протока робе преко граничних прелаза, међусобно признавање професионалних квалификација, квалификованих електронских сертификата, унапређење финансијског тржишта базираног на правилима ЕУ, као и заједничка  промоција Западног Балкана као јединствене инвестиционе дестинације.

Related Post