Уручене награде ПКС најбољим докторандима

У Привредној комори Србије (ПКС) додељене су годишње награде за најбоље докторске дисертације у претходне две школске године (2018/2019. и 2019/2020), чија су решења применљива у привреди и доприносе развоју науке, економије и друштва у целини.
Награђено је укупно 17 радова у области електротехнике, грађевинарства, шумарства, медицине, хемије, физике, фармације, технолошко-металуршких и организационих наука, а основни критеријуми при оцењивању били су релевантност научног рада, објављивање у референтним међународним часописима и применљивост у привреди, са акцентом на допринос датог решења унапређењу у привреди. 
За најбоље докторске дисертације за претходне две школске године конкурисалo је 37 радова са 23 факултета и шест универзитета.  ПКС традиционално од 1968.  године додељује Годишњу награду за најбоље докторске дисертације студентима факултета за радове који доприносе развоју науке, економије и друштва у целини. Због епидемије коронавируса прошле године ПКС није доделила ова традиционлна признања због чега су у 2021. додељене награде за две школске године.

You might be interested in