„РЖД Интернешнл“ у Србији отвара врата ефикасним технологијама за реновирање железничке пруге у кратким периодима затвора саобраћаја

„РЖД Интернешнл“ завршава модернизацију приступног железничког колосека до Рафинерије нафте Панчево. Санација је извођена у режиму „затвора колосека“ рекордном ефикасношћу за Србију, захваљујући коришћењу руске технологије за реконструкцију горњег строја пруге. Током једног „затвора колосека“ компанија је 1,5-2 пута извела већи обим радова на реконструкцији трупа пруге (доњи и горњи строј пруге) у односу на уговорне циљне параметре и општу праксу извођења оваквих радова у Србији.  

Технологија реконструкције железничких колосека, који су у функцији, се током „затвора“, односно током раније одређеног временског периода, када се зауставља саобраћај возова на деоници, веома примењује и у Русији, а омогућава да се без значајног утицаја на саобраћај возова изузетно ефикасно организује редовни и капитални ремонт железничких инфраструктурних објеката. При томе, обезбеђује се прецизан и усаглашен рад механизације и стручњака различитих профила, пошто се током „затвора колосека“, који је на овој деоници трајао између 12 и 16 сати, одвија комплетан циклус радова на санацији доњег строја пруге заједно са радовима на замени горњег строја колосека.

Захваљујући оваквој шеми санације приступне железничке пруге рафинерија Панчево, која припада „НИС“ а.д. је настављала са производњом и континуираном испоруком производа својим клијентима, што је нарочито важно, с обзиром на значај предузећа за енергетско снабдевање региона.

 Радови на индустријском колосеку од Рафинерије Панчево до пруге Београд – Панчево реализују се у складу са уговором, који су у августу прошле године потписали Инвеститор – „НИС“ а.д. и победник тендера – конзорцијум компанија „Инграп-Омни“ и „РЖД Интернешнл“.

You might be interested in