Потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић обишла градилиште „РЖД Интернешнл“ у зони станице Бешка

СликаВест,Бешка,31. јула-Потпредседница Владе Србије Зорана Михајловић посетила је градилиште „РЖД Интернешнл“ у 51 км деонице Стара Пазова – Нови Сад пруге Београд – Будимпешта, у зони станице Бешка, где компанија гради вијадукт.

Железнички надвожњак дужине скоро пола километара гради се у непосредној близини насеља Бешка, на укрштају са друмском саобраћајницом Марадик – Бешка. До данашњег дана изграђен је темељ моста, који се састоји од 156 шипова дужине 30 метара и пречника 1200 мм, 13 стубова вијадукта висине до 7 м, монтирано је 11 од 12 металних распона и извршено бетонирање коловозних плоча на 10 распона.

До новембра 2021. године такође ће бити изграђена потпуно нова, савремена зграда железничке станице Бешка, где ће бити смештене 2 комфорне чекаонице, благајне, службене просторије и санитарни чворови. Станица ће у потпуности бити адаптирана за путнике са ограниченим могућностима.

На деоници Стара Пазова – Нови Сад пруге Београд – Будимпешта „РЖД Интернешнл“ гради и реконструише двоколосечну железничку пругу за брзину до 200 км/ч, гради вијадукт дуг три километра у плавном делу Дунава и тунел Чортановци. Укупно ће на деоници бити изграђено 28 вештачких објеката   ­­̶  галерија, надвожњака, подвожњака, потходника, вијадукта и мостова, а на 12 од њих су радови већ завршени. У току је изградња станице Инђија, Сремски Карловци, Петроворадин, међустаничних растојања Бешка – Сремски Карловци, Петроворадин – Нови Сад.