Позив послодавцима да се укључе у дуално образовање, уводи се пет нових профила

Привредна комора Србије (ПКС) позвала је послодавце да се у наредној школској години укључе у систем дуалног образовања и до 31. јануара 2021. доставе Изјаву о спремности. Од следеће 2021/2022. школске године, за реализацију по дуалном моделу у понуди ће бити пет нових образовних профила, уведених на иницијативу привреде: техничар за обликовање намештаја и ентеријера, обућар, трговински техничар, столар и техничар штампе.   
ПКС је покренула специјализовани веб портал http://portal.dualnoobrazovanje.rs/ на којем заинтересовани  послодавци могу направити профил и на једноставан начин, у три корака, поднети пријаву за укључивање у систем дуалног образовања.  
У текућој школској години око 6.900 средњошколаца учење кроз рад реализује у скоро 900 компанија, за један од 47 образовних профила. До сада је више од 4.000 ученика у Србији завршило школовање по дуалном моделу образовања. Дуални систем је модел средњег стручног образовања у оквиру кога се знање стиче у школи и компанији. У зависности од образовног профила за који се ученик определи, он већ у првом разреду може почети са реализацијом учења кроз рад у компанијама. Учењем кроз рад ученици усвајају практична и применљива знања у реалном радном окружењу, у компанији.

You might be interested in