Позив компанијама да се укључе у дуално образовање

СликаВест, Београд, 23. Јануар  –  Привредна комора Србије позива компаније да се укључе у модел дуалног образовања у школској 2020/2021. години  и да до 10. фебруара 2020. године доставе Изјаву о спремности послодаваца за укључивање у дуално образовање, како би могла да утврди предлог листе профила према потребама привреде.
„Привредна комора Србије ових дана организује састанке са привредницима широм Србије са циљем разматрања њихових потреба за кадровима и сагледавања капацитета и могућности за учешће у дуалном образовању. У току наредне две недеље, у Београду ће бити одржани састанци са привредницима из грађевинарства, саобраћаја и телекомуникација и графичке индустрије, док ће у регионалним привредним коморама састанци покрити све привредне секторе. На основу прикупљених изјава компанија, Комора ће направити Предлог о потребама привреде за будућим кадровима и доставити га Министарству просвете, науке и технолошког развоја. На основу нашег предлога биће донета одлука о структури уписа у средње школе за дуални модел образовања – броју ученика и одељења за сваку општину и град у Србији“, објаснила је мр Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију и дуално образовање ПКС.
Подсећа да ће коначну одлуку донети крајем априла ресорно министарство објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе.
Формулари и документација за заинтересоване компаније доступни су на сајту www.dualnoobrazovanje.rs Све додатне информације могу се добити на бројеве телефона: 011/ 11 4149 441 (Ана Стојановић), 011 41 49 471 (Александра Милићевић) и 011/3304-539 (Мирјана Ковачевић).Документа је неопходно доставити до 10. фебруара 2020. године и у електронском облику и у оригиналу. Електронску верзију докуменaта можете доставити на: obrazovanje@pks.rs, а штампану верзију на адресу: Привредна комора Србије, Служба за дуално образовање и образовне политике, Кнеза Милоша 12, 11000 Београд.У школској 2019/2020. години,  дуални модел примењује се у 72 школе и чак 880 компанија. Око 6.100 ученика се у текућој школској години школује за један од 35 образовних профила почев од модног кројача, индустријског механичара, механичара моторних возила, преко техничара за дигиталну графику и интернет обликовање и електротехничара информационих технологија до техничара мехатронике.
Дуално образовање тренутно чини 10 одсто укупног средњег стручног образовања, а дуални профили 16 одсто укупног броја профила, док 18 процената школа има дуалне профиле у својој понуди. Дуално образовање подразумева учење у школи и компанији тако да ученик овлада практичним вештинама још током школовања.Дуално образовање иницирала је Привредна комора Србије. Оно се спроводи у Србији од 2013. године, у почетку у форми пилот пројекта, а од септембра 2019. године уз пуну примену Закона о дуалном образовању.

 

You might be interested in