ПКС формирала Секцију за социјално предузетништво


У оквиру Сектора предузетништва Привредне коморе Србије (ПКС) формирана је Секција за социјално предузетништво са циљем подршке развоју социјалних предузећа и запошљавања особа са инвалидитетом и рањивих група. У Србији тренутно послује око 500 социјалних предузећа, а приоритет је да се тај број повећа, што  омогућава и новоусвојени правни оквир, истакнуто је на конститутивној седници у ПКС. За председника Секције изабран је Мирољуб Николић, директор Каритас (Caritas) Шабац, а за заменика председника Дина Ракин из Коалиције за развој солидарне економије. 
ПКС је препознала велики потенцијал социјалних предузећа која доприносе самозапошљавању и запошљавању социјално угрожених група и побољшању њиховог материјалног положаја. Планирамо да низом активности, организовањем едукација, саветовања и семинара, као и реализацијом пројеката са фокусом на социјално предузетништво будемо снажан импулс и подршка развоју овога вида пословања, истакла је Бранислава Симанић, директорка Сектора предузетништва ПКС.  
Почетком фебруара 2022. године усвојен је Закон о социјалном предузетништву, чиме је креиран правни оквир који омогућава да око 500 социјалних предузећа у Србији добије подршку, без обзира да ли су регистровани као предузетници, привредно друштво, фондација, удружење грађана или задруга, као и да се оснивају нова.Закон представља једно од најнапреднијих законских решења за област социјалног предузетништва у Европи и први пут у Србији поставља правни оквир за развој овога сектора.  Усвајањем закона Србија прати трендове у Европској унији, која је крајем 2021. усвојила Акциони план за социјалну економију, додала је Симанић.  Мирољуб Николић, председник Секције за социјално предузетништво ПКС истиче да је циљ да се кроз активности Секције концепт социјалног предузетништва што више приближи привреди, као ресурс који је одржив на тржишту.Чланови Секције сагласни су да ће фокус бити на заступању интереса социјалних предузећа тако што ће кроз предлоге, мишљења и иницијативе утицати на креирање и споровеђење политика важних за развој социјалног предузетништва. 

 Фото: Дејан Зрилић 

You might be interested in