ПКС позвала послодавце да се укључе у модел дуалног образовања

Послодавци који у наредној школској години желе да се укључе у модел дуалног образовања у Србији од данас могу да се пријаве путем специјализованог веб портала Привредне коморе Србије http://portal.dualnoobrazovanje.rs/ Позив је отворен до 30. новембра 2021. године, а сви заинтересовани могу на порталу да креирају профил компаније и на једноставан  начин поднесу пријаву. 
Од следеће, школске 2022/2023. године у понуди по дуалном моделу очекује се и седам нових профила – електротехничар телекомуникација, руковалац пољопривредне механизације, кулинарски техничар, водоинсталатер, техничар индустријске роботике, галантериста и израђивач хемијских производа. Ђаци који желе да се школују по дуалном моделу моћи ће да бирају укупно 59 дуалних образовних профила. 
„По дуалном моделу у Србији се тренутно школује 8.000 ученика, у 150 школа, у око 700 компанија. Према последњим расположивим подацима, дуално образовање у Србији чини пет процената целокупног средњег стручног образовања. Најатрактивнији су профили бравар-заваривач, техничар мехатронике, техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина и модни кројач, а међу пионирима дуалног образовања у Србији издвајају се компаније Тифани, Меркатор С, Агромеханика, Инмолд, Енерготехника Јужна Бачка, Електромонтажа Краљево“, рекла је Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију, дуално образовање и образовне политике ПКС.Дуално образовање је модел средњег стручног образовања у оквиру кога се знање стиче и у школи и у компанији. У зависности од образовног профила за који се ученик определи, већ у првом разреду може почети да иде и у компанију, на учење кроз рад. На овај начин усвајају практична и применљива знања у реалном радном окружењу, а по завршетку школовања, ученик се може запослити код послодавца, покренути сопствени посао или наставити даље школовање. Послодавац, кроз дуални модел, смањује трошкове обучавања новозапослених и улаже у будућност своје компаније, објашњава Ковачевић.Приликом пријављивања за дуално образовање, послодавци подносе изјаву о спремности за укључивање у дуално образовање и захтев за акредитацију. Пратећу документацију за акредитацију послодавци достављају најкасније до 15. децембра, електронским путем на мејл:obrazovanje@pks.rs или на адресу Привредне коморе Србије, Ресавска 13-15, Београд. Више информација послодавци могу добити на интернет страницама https://pks.rs/ и https://dualnoobrazovanje.rs/Све пријаве које садрже потпуну документацију биће обједињене у План потреба привреде који ПКС доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Коначну одлуку о структури уписа и одобреним дуалним профилима донеће МПНТР објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе, који се очекује крајем марта 2022. године.Образовни профили 2022-2023.pdf 

You might be interested in