ПКС оснива Секцију за младе предузетнике

Сектор предузетништва Привредне коморе Србије основаће, у првом кварталу 2021, Секцију за младе предузетнике са циљем подршке развоју омладинског предузетништва, помоћи почетницима у бизнису и стартаповима да превазиђу изазове у пословању, као и бољег разумевања положаја младих и стварања квалитетних услова за њихово запошљавање. 
„Циљ нам је да унапредимо свест о значају развоја омладинског предузетништва у Србији, да младе што више подстакнемо да, након завршетка формалног образовања уђу у предузетничке воде и започну сопствени посао. На тај начин, можемо да допринесемо повећању запослености и економски оснажимо младе људе, као и да их, што је веома важно, мотивишемо да остану у својој земљи“, истакла је Бранислава Симанић, директорка Сектора предузетништва ПКС.  
Идеја је да Секција окупи младе људе до 35 година старости, као и стартапове, а активности ће бити усмерене на промоцију предузетништва и предузетничког духа, едукацију, унапређење знања и вештина.„Посебан фокус биће на процесима дигитализације без којих је незамисливо модерно пословање, а рад Секције биће усмерен и на подршку младима да дигитализују пословне процесе како би њихови бизниси били конкурентни и одрживи. Промовисањем примера добре праксе, покушаћемо да их охрабримо да се у што већем броју баве предузетништвом. Важно је да знају да имају снажну подршку Привредне коморе Србије“, истакла је Симанић.ПКС ће, ради окупљања и регионалног умрежавања што већег броја омладинских  асоцијација, ускоро потписати меморандуме о сарадњи са фондацијом „Мозаик“ и једном од највећих регионалних  организација младих предузетника „Лонац“, који имају више од 40 000 чланова.„Наш циљ је да млади остану у својој земљи и сви заједно треба да се потрудимо да створимо економско снажнији  регион Западног Балкана и  што боље услове за пословање“, поручила је Симанић.Према истраживању Кровне организације младих Србије (КОМС) „Млади и предузетништво“  проценат незапослених младих износи око 20 одсто од укупног незапосленог становништва. Као један од основних разлога за покретање бизниса наводе да нису могли да пронађу адекватно плаћен посао док су новац за почињање сопственог посла добили од породице или пријатеља.У већини земаља ЕУ, самозапошљавање и мере за покретање стартаповa укључују вођење кроз бизнис планове, обуке и учење како би се млади усмерили на покретање послова. Многе земље имају политике које, осим обука и преношења знања и финансијске подршке, укључују позајмице и фискалне олакшице, као и континуирану помоћ и вођење за покретање посла.Сектор предузетништва ПКС, кроз активности Секције, предлоге и иницијативе које ће упућивати надлежним институцијама, трудиће се да следи успешне примере чланица ЕУ у погледу подршке омладинском предузетништву, рекла је Симанић. 

You might be interested in