ПКС:Значајан подстицај грађевинској индустрији Србије и тржишту непокретности

 
Увођењем подстицаја кредитној активности грађана, Народна банка Србије олакшала је приступ стамбеним кредитима, чиме се подстиче развој грађевинске индустрије, посебно у области стамбене новоградње. За ову законску измену дуго су се залагале чланице Привредне коморе Србије.
Привредна комора Србије и Град Београд почетком маја  предложили су Влади додатне економске мере за подстицај привредне активности грађевинске индустрије, која је, до појаве и ширења Ковид 19, у великој мери учествовала у привредном расту Србије.
„Грађевинска индустрија, као и индустрија грађевинског материјала добиће додатни замајац за повећање обима радова и услуга, а тржиште ће унапредити тражњу“, каже Ивана Вулетић, секретар Удружења за грађевинску индустрију Србије. Раст станоградње допринеће бржем опоравку грађевинске индустрије од последица пандемије.
Према подацима Републичког завода за статистику, у првом кварталу 2020. године, вредност изведених грађевинских радова на територији Републике Србије порасла је за 23,7 одсто у односу на први квартал 2019. године. Број станова у периоду јануар – март 2020. године, у односу на исти период 2019, према издатим грађевинским дозволама, већи је за 36 процената.

Related Post