ПКС-Друго тромесечје прекретница за привредни опоравак и раст БДП

Са опрезним оптимизмом привреда Србије ушла је у друго тромесечје 2021, које ће, како се очекује, бити прекретница у привредном опоравку и допринети планираном расту бруто домаћег производа (БДП) између пет и шест одсто.  
Већина привредника очекује раст промета, извоза, инвестиција, стабилну или већу запосленост, док је тражња на домаћем тржишту и даље доминантан услов за унапређење пословања и већу искоришћеност производних капацитета, показала је априлска Анкета Привредне коморе Србије о пословној активности привредних субјеката. Истраживање је обухватило 1.272 привредна субјекта који запошљавају око 255.000 радника, а прошле године заједно су достигли извоз вредан пет милијарди евра, што је готово трећина укупног извоза.  
Више од половине анкетираних очекује већи промет у другом кварталу у односу на почетак године, а мањи свега 11 процената. Привредници су оптимисти и у погледу реализације извозних послова – тачно половина очекује раст, уз 40 одсто оних који предвиђају непромењен ниво извоза.У прва три месеца 2021. године, инвестирало је 44 одсто  анкетираних компанија. У поређењу са реализованим инвестицијама у претходном кварталу, 75 одсто фирми је остварило исти или повећан  ниво инвестиција. Очекивања привредника за други квартал 2021. године су позитивна – 90 одсто испитаника планира исти или већи обим улагања, највише у опрему.Анализа ПКС указује да се са највећим инвестиционим изазовима суочавају микро предузећа, свега петина испитаника очекује раст инвестирања, за разлику од средњих и великих предузећа од којих половина најављује више улагања у другом кварталу 2021. године.Охрабрује податак да 47 процената анкетираних има довољно средстава за финансирање пословања, а највише користе сопствeна средства (80 одсто) и кредите (17 одсто).Од почетка године запосленост је стабилна, 85 одсто анкетираних одржало је или повећало број запослених док 96 процената не планира отпуштања.Априлски извештај Међународног монетарног фонда о перспективама светске привреде, Србији процењује овогодишњи раст од пет процената. Иако већина привредних делатности има релативно повољне услове за опоравак и наставак раста, услужни сектор, туризам, угоститељство, организација забавних догађаја, путнички саобраћај и многи други мали бизниси, и даље трпе последице пандемије.Кључни изазов економске политике Владе Србије у наредном периоду остаје постизање оптималног баланса између подршке привреди и очувања макроекономске стабилности, као основе кредитног рејтинга и поверења инвеститора.Без обзира на глобални оптимизам и убрзан процес вакцинације у САД и Европи, епидемиолошки ризици су и даље присутни, посебно због погоршања здравственог стања у Индији. 

You might be interested in