Очекује се рекордна производња меда у 2022. години

Производња меда у 2022. године биће рекордна с обзиром на повољне услове за цветање багрема ове године, а за даљи развој овог сектора потребан је снажнији пласман на инострана тржишта на којима постоји све већа потражња за медом, указали су чланови Групације за пчеларство и производњу меда Привредне коморе Србије.   
„Увоз меда за разлику од претходних година интензивно расте. У прва три месеца 2022.године  увезено је 222 тоне што је 28 одсто више него у истом периоду претходне године. Највише меда се увозило из Молдавије, Руске Федерације  и  Новог Зеланда.  Укупан извоз меда у прва три месеца 2022. године, износио је 554 тоне у вредности од 3.497.400 евра и за 31 одсто је мањи у односу на исти период претходне године. Мед се у прва три месеца ове године највише извозио за Италију, Норвешку  и Црну Гору“, каже Србислав Видојевић, председник Групације прецизирајући да је у прва три месеца 2022. године извоз у Италију порастао за 51 одсто, у Норвешку 28 одсто, у Црну Гору за 52 одсто, док је извоз на немачко тржиште смањен за 36 одсто у односу на исти период претходне године.   
„Технологија пчеларства је напредовала у Републици Србији што се види из раста броја кошница. Да би се овај тренд раста пчеларске производње наставио потребно је ускладити законске прописе Републике Србије са прописима ЕУ и што пре основати Радну групу за израду Правилника о пчелињем отрову у ресорном министарству као и постићи договор о субвенцијама за компаније које послују у овом сектору“, рекла је Мирјана Мишчевић, виши саветник у Удружењу за сточарство и прераду сточарских производа. Истиче да је до сада област пчеларства добијала помоћ од државе за омасовљење, али је сада  неопходно одређеним мерама помоћи развој пчеларства као привредне делатности. Произвођачи меда указали су на изазове због неизвесне откупне цене меда у 2022. години с озбиром на осцилације на тржишту меда у 2021. години. Иван Грујић из компаније  Цмана Крњево  подсетио је да је према подацима Републичког завода за статистику, откупна цена меда у мају  прошле године била најнижа и износила 330,25 динара по килограму, а у јулу је достигла  543,69 динара по килограму. У јануару ове године откупна цена меда износила је 588,17 динара по килограму.
У 2021.години према подацима Републичког завода за статистику, Србија је располагала  са 976.000 кошница, што је за 44 одсто више него 2014. године и за 4 одсто мање него претходне године.  Пчеларска привреда процењује да ће број кошница у 2022. години остати на приближно истом нивоу. 
На седници су изнети подаци о производњи, увозу и извозу меда за 2021. годину.  Производња меда у 2021. години је износила  је  7.438 тона, што је за 70 одсто више него 2014. године и за 35 одсто мање него претходне године и поред тога што климатски услови нису били наклоњени пчеларењу.  Укупан извоз меда у 2021. години, износио је 2.175 тона у вредности од 13.1 милиона евра и на истом је нивоу као и претходне године. Мед се највише извозио за Италију, Норвешку  и Немачку. Увоз меда за разлику од претходних година интензивно je растao и у 2021. години. Увезено је 548 тона меда, што је готово двоструко више него претходне године. Највише меда се увозило из Молдавије, Руске Федерације, Украјине и  Новог Зеланда.

Related Post